Öppna Skånska Skolmästerskapet 2017-09-16

Lördagen den 16 september 2017
Spellokal: Olympiaskolans matsal, Södra Stenbocksgatan 75 Helsingborg
Klassindelning:

Juniorer 1997-2000
30 minuter/spelare + 15 sekunder per drag

Kadetter 2001-2004
30 minuter/spelare + 15 sekunder per drag

Miniorer 2005-2006
30 minuter/spelare och parti

Yngre Miniorer 2007-
30 minuter/spelare och parti