ÅSS ÅRSMÖTE hålls på klubben måndagen 24/9 klockan 20.00

Vi hoppas på att Ni kommer,
som bor inom närområdet!

Vi bjuder på fika!

JB