Turneringsspel med Elo-rating på klubben startar 20/9

Grupp 1
ÅSS mot 100 avser ranking runt 1900 och uppåt

Grupp 2

Ca 1500 och uppåt mot 1900

Grupp 3

Intresserade ännu icke-tävlingsspelare!
Halvtimmes eller entimmespartier

Anmälan kan ske till jan.bengtsson50@gmail.com