NvSSF bjuder in till junior-dm 2018

Tävlingen: NvSSF arrangerar långparti-DM för juniorer på HSAs lokal, Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg.

Grupper:
Lilla gruppen lördag 26 maj.
5 eller 6 ronder 30 minuter per parti och spelare. I lilla gruppen spelar låg och mellanstadiet, högstadieelever utan större tävlingsvana kan få starta på dispens. Anmälan 9:30-9:45 tävlingen startar 10:00, tävlingen är klar cirka 15:00. Ta med något att äta. Priser till alla deltagare, ingen startavgift.

Stora gruppen spelar 26 och 27 maj
6 ronder 80 minuter + 10 sekunder/drag. I stora gruppen spelar högstadiet och gymnasiet och yngre elever som startar på dispens. Anmälan 9:30-9:45 på lördagen tävlingen slutar cirka 19:30 på lördagen. Söndag 10:00-19:30. Ta med något att äta. Priser till alla deltagare, ingen startavgift. Stora gruppen är elo-rankad.

Dispensstart: Spelare kan söka dispens för spel i annan grupp hos tävlingsledaren Eric Nordin, eric.nordin.hbg@hotmail.com.

Priser: Minnespris till alla spelare. Pokaler till topp tre i varje grupp.

Startavgift: Ingen startavgift.

Anmälan: Stora gruppen, helst via e-post, senast 25:e maj till Tävlingsledaren Eric Nordin, eric.nordin.hbg@hotmail.com efteranmälan i spellokalen i mån av plats.

Ange: Namn, födelseår och klubb.

Övrigt: NvSSF bjuder på enklare fika.

image_print
Share