Referat ifrån Sveriges schackförbunds kongress

Söndagen den 4:e oktober höll Sveriges schackförbund sin kongress. Det var en digital kongress där NvSSF representerades av Eric Nordin som deltog från sitt kök medan Stefan Håkansson var i Uppsala tillsammans med resten av styrelsen.

Kongressen inleddes av avgående ordföranden i Sveriges schackförbund Ted Gemzell. En tyst minut hölls för personer som betytt mycket för svenskt schack
och dött sedan förra kongressen, Gösta Petersson, Åstorp, och Ronny Andersson, Helsingborg, var bland de uppmärksammade. Till kongressens ordförande valdes Mohamad Hassan, 1:e vice ordförande i Uppsalas kommunstyrelse. Alla distriktsförbund var representerade under kongressen.

Själva kongress var lugn, styrelsen fick igenom sina förslag. Från Nordvästra Skånes schackförbund var Eric uppe och pratade för Stockholms förslag
att alla ungdomsledare och andra personer som arbetar med barn inom schackverksamhet ska uppvisa det polisintyg som krävs för att arbeta inom skolan. Flera förbund ville återremittera frågan men vi i NvSSFs styrelse var helt eniga om att införa tvång på polisintyg redan vid årsskiftet, många klubbar i NvSSF har redan infört detta krav. (Dessa polisintyg omfattar grova vålds och alla sexualbrott.) NvSSF röstade för oförändrade medlemsavgifter till Sveriges schackförbund vilket också gick igenom.

Valen gick helt enligt valberedningens förslag. Till ny ordförande valdes Håkan Jalling, Smålands SF och Stefan Håkansson valdes om till en plats i centralstyrelsen. Mer spännande än besluten på kongressen var nyheterna som kom ut i samband med förhandlingarna. Veteran-SM kommer att spelas digitalt på över internet, det planeras ett antal digitala domarkurser och att kongressen planeras att hållas skild från SM-tävlingarna. Som sista punkt innan avslutningen så presenterades speldagarna till SM 2021 i Helsingborg, det blir den 3-11 juli.

image_print
Share