Styrelse


Ordförande:
Patrik Nilsson
patrik.nilssonhbg@hotmail.com

Vice Ordförande:
Sonny Colin

Kassör:
Henrik Johansson

Sekreterare:
Edgar Marton
edgar_marton@hotmail.com

Materielförvaltare:
Torbjörn Nilsson