Årsmötet 2022

nvssf logga

Årsmötet hölls den 2 april i Helsingborg. Den nya styrelsen ser ut som följer:

 • Ordförande Stefan Håkansson (omval 1 år)
 • Kassör Fredrik Sievert (1 år kvar)
 • Sekreterare Roland Johansson (omval 2 år)
 • Ledamot Lars Persson (omval 2 år)
 • Ledamot Åke Westin (fyllnadsval 1 år, ersätter Cai Jussila)
 • Suppleant Mikael Svensson

Daniel Johansson och Ted Sandbech är revisorer. Revisor suppleant är Fredric Olsson.

Valberedning är Viktor Lundberg och Eric Nordin.

Share

Kallelse till årsmötet för NvSSF

nvssf logga

Tid:  2022-04-02 kl 14.00

Plats: Helsingborgs SS klubblokal, Trädgårdsgatan 11 Helsingborg

Enligt NvSSFs stadgar skall årsmöte hållas under mars månad, men pga diverse seriespel och annat, har styrelsen enhälligt valt att placera mötet 2 april.

Agendan är följande:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två justeringsmän till årsmötets protokoll och tillika rösträknare
§5 Upprop och fastställande av röstlängden
§6 Dagordningens godkännande
§7 Årsmötets behöriga utlysande
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9 Revisorernas berättelse Läs mer

Share

Årsmötet – den nya styrelsen

 

Efter årsmötet idag så formerade sig styrelsen på följande sätt:

 • Ordförande: Stefan Håkansson, Helsingborgs ASK
 • Vice ordförande: Cai Jussila, Helsingborgs ASK
 • Kassör: Fredrik Sievert, Helsingborgs Schacksällskap
 • Sekreterare: Roland Johansson, Skromberga ASS
 • Ledamot: Lars Persson, Skromberga ASS
 • Suppleant: Mikael Svensson, Landskrona SK

övriga val

 • Valberedning Viktor Lundberg och Eric Nordin (reserv Magnus Ljunggren)
 • Revisorer Daniel Johansson och Ted Sandbech (Suppleant Johan Knutsson)
Share

Inför årsmötet imorgon – balansrapport och resultatrapport

Kassören Fredrik Sievert har skickat balansrapporten och resultatrapporten för 2020 så dokumenten kan publiceras inför årsmötet imorgon den 27:e mars.

Balansrapporten: https://www.nvssf.com/forbundet/wp-content/uploads/2021/03/Balansrapport2020nvssf.pdf

Resultatrapporten: https://www.nvssf.com/forbundet/wp-content/uploads/2021/03/Resultatrapport2020nvssf.pdf

Share