Årsmötet 2022

nvssf logga

Årsmötet hölls den 2 april i Helsingborg. Den nya styrelsen ser ut som följer:

  • Ordförande Stefan Håkansson (omval 1 år)
  • Kassör Fredrik Sievert (1 år kvar)
  • Sekreterare Roland Johansson (omval 2 år)
  • Ledamot Lars Persson (omval 2 år)
  • Ledamot Åke Westin (fyllnadsval 1 år, ersätter Cai Jussila)
  • Suppleant Mikael Svensson

Daniel Johansson och Ted Sandbech är revisorer. Revisor suppleant är Fredric Olsson.

Valberedning är Viktor Lundberg och Eric Nordin.

Share

Kallelse till årsmötet för NvSSF

nvssf logga

Tid:  2022-04-02 kl 14.00

Plats: Helsingborgs SS klubblokal, Trädgårdsgatan 11 Helsingborg

Enligt NvSSFs stadgar skall årsmöte hållas under mars månad, men pga diverse seriespel och annat, har styrelsen enhälligt valt att placera mötet 2 april.

Agendan är följande:
§1 Mötets öppnande
§2 Val av mötesordförande
§3 Val av mötessekreterare
§4 Val av två justeringsmän till årsmötets protokoll och tillika rösträknare
§5 Upprop och fastställande av röstlängden
§6 Dagordningens godkännande
§7 Årsmötets behöriga utlysande
§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9 Revisorernas berättelse Läs mer

Share