Lunds ASK inbjuder till Rolf Martens & Weekendturnering

Rolf Martens minnesturnering 2023

SPELFORM: 8 ronder FIDE-schweizer. Eloregistrerad.

BETÄNKETID: 15 minuter per spelare + 3 sek/drag

PERSONLIG ANMÄLAN: Speldagen kl 09.30—10.00

PRELIMINÄRT TIDSSCHEMA
Rond 1 startar kl 10.15
Lunchpaus ca kl 13.00-14.15 (efter rond 4).

WEBBANMÄLAN
https://member.schack.se/turnering/3754/anmalan

Läs inbjudan för all nödvändig info. Texten ovan är endast ett utdrag ur inbjudan.

LASK Weekend 1 2023

FORMAT: 3 ronder Berger. Tävlingen är eloregistrerad.
Max 40 spelare kan beredas plats. Spelare som betalat startavgift har företräde.

SPELSCHEMA:
Lördag Personlig anmälan 13.15-13.45
Rond 1 14.00-18.00
Söndag
Rond 2 10.00-14.00
Rond 3 15.15-19.15
Ingen prisutdelning – priser utbetalas via bank

BETÄNKETID: 90 min + 30 sek/drag

GRUPPINDELNING: Anmälda spelare indelas i 4-mannagrupper enligt FIDE:s standardelorating 2023-06-01. Lägsta gruppen kan spelas som schweizer (5-7 spelare).

WEBBANMÄLAN senast 9 juni – därefter mottas anmälningar i mån av plats.
https://member.schack.se/turnering/3755/anmalan

Läs inbjudan för all nödvändig info. Texten ovan är endast ett utdrag ur inbjudan.

Share