Styrelsen & Information

Nordvästra Skånes Schackförbund

Organisationsnummer: 843001-5167

Postgiro: 112349-6

Styrelsen

Ordförande Stefan Håkansson stefan.nvssf@gmail.com
Viceordförande Åke Westin ake.westin@gmail.com
Kassör Fredrik Sievert fredrik.sievert@chemo-invest.se
Sekreterare Roland Johansson rojo57@hotmail.se
Ledamot Lars Persson persson.larsa@gmail.com
Suppleant Mikael Svensson mikael.swenson@gmail.com

Kontakta hela styrelsen: styrelsen@nvssf.com

övriga Uppdrag

Webmaster Eric Nordin eric.nordin.hbg@hotmail.com
Revisorer Ted Sandbech tedsandbech@gmail.com
Daniel Johansson djsson@hotmail.com
Suppleant: Fredric Olsson fredric.olsson@gmail.com
Valberedning Viktor Lundberg viktorlundberg@yahoo.co.uk
Eric Nordin eric.nordin.hbg@hotmail.com
Share