Dagordning för NvSSF årsmöte den 25 mars

nvssf loggaDagordning för NVSSF:s årsmötet 25 mars kl 14.00 på Helsingborgs SS klubblokal Trädgårdsgatan 11, Helsingborg.

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justeringsmän till årsmötets protokoll och tillika rösträknare

§5 Upprop och fastställande av röstlängden

§6 Dagordningens godkännande

§7 Årsmötets behöriga utlysande

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
.
§9 Revisorernas berättelse

§10 Frågan om ansvarsfrihet

§11 Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag

§12 Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år

§13 Bestämmande av ersättningar

§14 Val av ordförande

§15 Val av styrelse (2 år) och suppleanter (1 år)

§16 Val av revisorer och suppleanter

§17 Val av ombud till SSF:s kongress

§18 Val av valberedning

§19 Övriga frågor

§20 Mötets avslutande

Denna dagordning i pdf-format hittar du här.

Share

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.