NvSSF inbjuder till Blixt-DM

nvssf loggaI år arrangeras tävlingen i föreningshuset Sågen av Klippans schackklubb och tävlingen startar klockan 10.00 den 6:e maj

Adress till spellokal: Ängelholmsgatan 1–9, 264 33 Klippan.

I år kommer vi att spela Bergers system med tre-mannalag indelade i seedade grupper där alla möter alla. Blir det udda spelare så kan de få bilda en allians.

Betänketid: 3 minuter + 2 sekunder per drag.

OBS! Senast anmälan är Lördagen den 22 april.

LÄS inbjudan för all nödvändig info om tävlingen, t ex om hur man anmäler sig. Texten ovan är endast ett utdrag ur inbjudan.

Share

Gerner Carlsson 1949 – 2022

Foto: Joan Andersen (Helsingør Dagblad 29. april 2022)

Mångårige medlemmen i Helsingborgs SS Gerner Carlsson (han började spela i klubben i början av 70-talet) avled den 31 december 2022. Gerner var dansk medborgare och bodde i Helsingör och spelade för stadens schackklubb i danska ligan.

Gerner var en mycket stark spelare som har imponerat på undertecknad vid många tillfällen. Jag var speciellt imponerad av hans spel som svart i öppet Spanskt. Vid ett tillfälle satt jag sidan om en klubbkamrat i en lagmatch, klubbkamraten spelade vit, och dragen 1. e4 e5 spelades och jag började be inombords “Spela 2. f4…snälla!”, kungsgambit ingick i min klubbkamrats repertoar förutom 2. Sf3. Detta är nog det enda tillfället i mitt liv där jag bett högre makter om hjälp för att få nån att spela kungsgambit! Jag blev inte inte bönhörd och 2. Sf3 spelades och partiet länkades in i öppet spanskt. Behöver jag säga att Gerner vann?

Läs Åke Westins välskrivna minnesord på Helsingborgs SS hemsida.

 

Share

Dagordning för NvSSF årsmöte den 25 mars

nvssf loggaDagordning för NVSSF:s årsmötet 25 mars kl 14.00 på Helsingborgs SS klubblokal Trädgårdsgatan 11, Helsingborg.

§1 Mötets öppnande

§2 Val av mötesordförande

§3 Val av mötessekreterare

§4 Val av två justeringsmän till årsmötets protokoll och tillika rösträknare

§5 Upprop och fastställande av röstlängden

§6 Dagordningens godkännande

§7 Årsmötets behöriga utlysande

§8 Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse Läs mer

Share