Kallelse till årsmöte i Nordvästra Skånes Schackförbund

Tid: Lördagen 28 mars kl 14.00

Plats: Minörgatan 6 (HASK spellokal)

Nordvästra Skånes Schackförbunds bjuder in medlemsklubbarna till årsmöte. Årsmötet hålls lördagen den 28 mars klockan 14:00 på HASK spellokal, Minörgatan 6 Helsingborg. Om ni vill vara representerade på årsmötet ska detta föranmälas.
En skolschackklubb ska representeras av skolans rektor eller en anställd från skolan och skolschackklubbens representant ska ha med sig en fullmakt från skolans rektor.
En schackklubb ska representeras av ordförande eller en medlem med en fullmakt från klubbens ordförande.
Röstlängden baseras på schackklubbens medlemsantal den 15 februari 2020 i Sveriges schackförbunds register för året 2019.
Motioner och föranmälan skickas till eric@hask.nu senast den 15 mars.

Dagordning

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
§5. Upprop och fastställande av röstlängden
§6. Dagordningen godkände
§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9. Revisorernas berättelse
§10. Frågan om ansvarsfrihet
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§12. Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
§13. Bestämmande av ersättningar
§14. Val av ordförande (avg. Stefan Håkansson)
§15. Val av styrelse (avg. Eric Nordin och Roland Johansson) och suppleant (avg. Mikael Svensson)
§16. Val av revisorer (avg. Ted Sandbäck och Daniel Johansson) och suppleant (avg. Johan Knutsson)
§17. Val av ombud till SSFs kongress
§18. Val av valberedning (avg. Johan Knutsson och Viktor Lundberg )
§19. Övriga frågor
§20. Mötets avslutande

Välkomna!
Styrelsen i NvSSF den 4 februari 2020.

Share

1 svar på ”Kallelse till årsmöte i Nordvästra Skånes Schackförbund

  1. Pingback: Valberedningens förslag för ny styrelse NvSSF | Nordvästra Skånes Schackförbund

Kommentarer är stängda.