Årsmötet 2022

nvssf logga

Årsmötet hölls den 2 april i Helsingborg. Den nya styrelsen ser ut som följer:

  • Ordförande Stefan Håkansson (omval 1 år)
  • Kassör Fredrik Sievert (1 år kvar)
  • Sekreterare Roland Johansson (omval 2 år)
  • Ledamot Lars Persson (omval 2 år)
  • Ledamot Åke Westin (fyllnadsval 1 år, ersätter Cai Jussila)
  • Suppleant Mikael Svensson

Daniel Johansson och Ted Sandbech är revisorer. Revisor suppleant är Fredric Olsson.

Valberedning är Viktor Lundberg och Eric Nordin.

Share