Inbjudan till Junior-DM i blixt

Tävlingen: NvSSF arrangerar DM i blixtschack på HSAs lokal, Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg.

Grupper

Knattar födda 2007-
Speldag 3 mars anmälan klockan 9:30-9:50. Prisutdelning ca 13:00
Betänketid 5 minuter + 3s/drag per spelare. Minst 8 ronder monrad.

Miniorer födda 2005–2006
Speldag 3 mars anmälan klockan 9:30-9:50. Prisutdelning ca 13:00
Betänketid 5 minuter + 3s/drag per spelare. Minst 8 ronder monrad

Elit födda 1997–2004
Speldag 3 mars anmälan klockan 13:30-13:50 Prisutdelning ca 17:00
Elitgruppen är elo-registrerad så det krävs att man är spelarregistrerad hos Sveriges schackförbund.Betänketid 5 minuter + 3s/drag per spelare.

Observera: Spelare får bara spela i en grupp. Spelare kan söka dispens för spel i annan grupp hos tävlingsledaren Eric Nordin, eric.nordin.hbg@hotmail.com.

Priser: Minnespris till alla spelare. Pokaler till topp tre i varje grupp.

Startavgift: Ingen startavgift.

Anmälan: Helst via e-post, senast 28:e februari till: Tävlingsledaren Eric Nordin, eric.nordin.hbg@hotmail.com efteranmäla i spellokalen i mån av plats.
Ange: – Namn, födelseår och klubb.

Övrigt: NvSSF bjuder på enklare fika

Share

Resultat Distriktsserien rond 4

Rond 4, 11 februari 2018

Bord Klippans SK 2 – 2
Åstorps SS
1  Bogoljub Miladinovic ½-½  Claes-Erik Nilsson
2  Bertil Öjerskog ½-½  Mohamed Hamid
3  Gert Johansson 1-0 Bo Andersson
4  Musab 0-1 Salah Hussein
Bord Engelholms SK 4 – 0 w.o
HG-Schack
1 1-0
2 1-0
3 1-0
4 1-0

 

Share

Kallelse till årsmöte i Nordvästra Skånes Schackförbund

Nordvästra Skånes Schackförbunds bjuder in medlemsklubbarna till årsmöte. Årsmötet hålls lördagen den 10 mars klockan 14:00 på Helsingborgs schackallians lokal, Trädgårdsgatan 11 i Helsingborg. Om ni vill vara representerade på årsmötet ska detta föranmälas.

En schackklubb ska representeras av ordförande eller en medlem med en fullmakt från klubbens ordförande. Röstlängden baseras på schackklubbens medlemsantal den 31 januari 2018 i Sveriges schackförbunds register för året 2017.

En skolschackklubb ska representeras av skolans rektor eller en vuxen från skolan, denna vuxne ska ha med sig en fullmakt från skolans rektor. Röstlängden baseras på skolschackklubbens medlemsantal den 31 januari 2018 i Sveriges schackförbunds register för året 2017.

Motioner och föranmälan skickas till eric.nordin.hbg@hotmail.com senast den 3 mars.

Dagordning.

§1. Mötets öppnande
§2. Val av mötesordförande
§3. Val av mötessekreterare
§4. Val av två justeringsmän att justera årsmötets protokoll
§5. Upprop och fastställande av röstlängden
§6. Dagordningen godkände
§7. Årsmötets behöriga utlysande
§8. Styrelsens verksamhetsberättelse och ekonomiska berättelse
§9. Revisorernas berättelse
§10. Frågan om ansvarsfrihet
§11. Behandling av inkomna motioner och styrelsens förslag
§12. Bestämmande av medlemsavgiften för nästkommande år
§13. Bestämmande av ersättningar
§14. Val av ordförande (avg. Stefan Håkansson)
§15. Val av styrelse (avg. Roland Johansson, Eric Nordin och en vakant plats) och suppleant (avg. Mikael Svensson)
§16. Val av revisorer (avg. Ted Sandbäck och Daniel Johansson) och suppleant (vakant)
§17. Val av ombud till SSFs kongress
§18. Val av valberedning (avg. Cai Jussila och Johan Knutsson)
§19. Övriga frågor
§20. Mötets avslutande

Välkomna
Styrelsen i NvSSF den 8 februari 2018

pdf versioner av inbjudan

inbjudan för vanliga schackklubbar

inbjudan för skolschackklubbar

Share

Skånes Schackförbund och Sveriges Schackförbund bjuder in till Domarkurs

Plats: Limhamns Folkets Hus (3:e vån), Linnégatan 61, 216 14 Limhamn

Tid: Lördag 14 oktober, 12.30-16.30

Anmälan: Mail till msf@telia.com (Skånes Schackförbund) senast 9 oktober
Kursen är öppen för deltagare från hela Sverige

Avgift: Gratis

Kursledare: IA Anil Surender

Program

  • FIDE:s schackregler
  • Bestämmelser och arbetsgång för Elorankade tävlingar
  • Tillämpning av regler för ungdomsschack
  • Diskussion om regelfrågor
  • Praktiska domarsituationer

Inför kursen bör du ha studerat aktuella regler och bestämmelser:
http://www.schack.se/tavling/regler-domare/

Kursen ger behörighet som Elodomare

Välkommen!

Denna inbjudan i utskriftsvänlig version: http://www.nvssf.com/forbundet/wp-content/uploads/2017/08/domarkursMalmo2017.pdf

Share

Uteschackspel invigt i Örkelljunga

På initiativ av den schackintresserade Kultur & fritidschefen i Örkelljunga,Andreas Meirmondt, har ett uteschackspel placerats på Terassen i centrala Örkelljunga. Andreas var själv på plats idag när pjäserna luftades för första gången. Även NvSSF ordförande,Stefan Håkansson, och Distriktsinstruktören Eric Nordin var på plats.

Uteschackspel på Terassen i Örkelljunga 10 augusti 2017. På bilden syns,från vänster, Eric Nordin, Stefan Håkansson, Steffen Juul och Gabi Szekely.

Pjäserna förvaras på COOP och lånas ut om man vill spela ett parti.

Ett samarbete har dessutom inletts mellan Nordvästra Skånes Schackförbund och Kultur & fritidsförvaltningen i Örkelljunga med syfte att få igång schackverksamhet i kommunen. Ett sätt är att starta skolschackklubbar och dessutom ska man försöka få igång Örkelljunga Schackklubb igen som har varit vilande under en längre tid.

Schackintresserade i Örkelljunga kommun kan kontakta Nordvästra Skånes Schackförbunds ordförande Stefan Håkansson på mailadressen stefan.nvssf@gmail.com för mer info.

Share
image_pdfimage_print